Извјештај из ЈРР-a 23.02.2018.

Јединствени регистар рачуна: број активних жиро рачуна пословних субјеката у РС је A 81397, број блокираних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 42616 и број угашених жиро рачуна пословних субјеката у РС је 52275

Регистрација

Регистар старе девизне штедње почео је функционисати дана 10.08.2005. године. Влада РС је 09.07.2005. године донијела Уредбу о условима, поступку и роковима верификације старе девизне штедње , на основу чега је АПИФ дана 12.07.2005. године објавио јавни Позив за верификацију старе девизне штедње. Предвиђено је било да се верификација врши од 10.08.до 10.11.2005. године.

Дана 11.11.2005. Влада РС је донијела Уредбу о измјени уредбе о условима, поступку и роковима верификације старе девизне штедње, којом је рок за верификацију продужен за 120 дана, тј. до 11.02.2006. године.

Дана 02.12.2005. године, Уставни суд БиХ је Одлуком о меритуму ставио ван снаге све одредбе Закона о утврђивању и и начину измирења унутрашњег дуга БиХ. Утврђен је рок од 3 мјесеца, у коме се мора донијети Окврини закон на нивоу БиХ.

Дана 13.04.2006. године, Парламентарна скупштина БиХ је усвојила Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње.

На основу овог Закона, Влада РС је дана 12.10.2006. године донијела Уредбу о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској. Том Уредбом су прецизно дефинисани општи принципи, поступак подношења захтјева и верификације потраживања итд. Верификовани износи до 2,000.00 КМ се исплаћују готовински, на текуће рачуне имаоца старе девизне штедње, а износи преко тога се претварају у обвезнице које доспјевају у 10 једнаких полугодишњих ануитета, у наредних 5 година од објављеног датума емисије.

Влада РС је 01.12.2016. донијела Уредбу о новом року за верификацију старе девизне штедње. Захтјеви се могу поднијети на шалтерима АПИФ-а у периоду од 15. децембра 2016. до 28. фебруара 2018. године. Уредбу можете преузети овдје.

До сада је обављено укупно 6 циклуса верификације старе девизне штедње, задњи циклус је трајао од 10.12.2012. до 30.09.2013. године. Влада РС је објавила пет одлука за емисију обвезница, задња је била 30.07.2013. године.

У слиједећој табели су подаци о броју верификованих штедиша и верификованим износима у КМ, по циклусима.

Циклус/Година

Број штедиша

Верификовани износ

I / 2005-2007

32,049

253,925,668.13

II / 2008

494

7,339,567.46

III / 2009

6,644

91,739,058.28

IV / 2010

4,470

83,942,839.79

V / 2011

3,464

71,759,388.57

VI / 2012 - 2013

3,066

57,189,802.95

VII / 2014 - 2015

2,197

37,075,646.46

Преглед регистра старе девизне штедње.


Цјеновник услуга из Регистра старе девизне штедње (СДШ)


 

Актуелно

ОнлинеПодршка